ZVK RELEGATORS

Contactpersoon: Jimmy Rottiers
Gsm 0472 32 86 60
Voorzitter: Kurt Verminnen
Gsm 0494 90 76 43
Secretaris: Gunter Van Campenhout
Gsm 0476 52 85 68
 
Website:http://www.zvkrelegators.be