VOGELKUNDIGE KRING “DE KNEUTER”

Type: Vogels kweken en verzorgen
Contactpersoon:Tuur Gillabel
Gsm 0475 26 28 79
Voorzitter:Tuur Gillabel
Gsm 0475 26 28 79
Secretaris:Ludo De Groof
Gsm 0473 94 27 68
Website:www.dekneuter.be
Vergaderplaats: Sint Jozefkring
Mechelseweg 100
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015 71 14 07
Vergaderdag en uur: De eerste zondag van de maand is er een ledenvergadering in het lokaal om 09.30uur