Kleuter- / OmniSportweek

Tijdens de paasvakantie, van dinsdag 7 april tot en met vrijdag 14 april 2015, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Sportraad een sportweek voor kleuters. Deze kleutersportweek vindt plaats in en rond de sportaccommodatie van het Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11 Kapelle-op-den-Bos.

De sportweek is toegankelijk voor kleuters geboren in 2011 – 2010 en 2009, wonend of schoolgaand in de gemeente Kapelle-op-den-Bos.

Met speelse en doordachte oefenvormen worden algemene bewegingsvaardigheden aangeleerd, maar ook knutselen, tekenen en andere creatieve activiteiten komen aan bod. Dit alles onder leiding van bekwame sportinitiators en monitoren (opleiding kleuteronderwijs).

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 16.45 uur. Voor extra opvang ’s ochtends en ’s avonds kan men terecht in de Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Klawieterke. (015/63 53 05)

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. In de deelnameprijs zijn drie drankjes per dag inbegrepen.

Deelname kosten:

Eerste kind: 30,00 EUR
Tweede kind van hetzelfde gezin: 28,00 EUR
Derde kind en volgende kinderen van hetzelfde gezin: 25,00 EUR

Hierin zijn begrepen: 4 dagen sport en plezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, apotheose en 3 drankjes per dag.

Opgelet: er is geen teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk zonder doktersattest!! Inschrijvingen voor de kleutersportweek zijn niet cumuleerbaar met deze voor de omnisportweek of zomersportweken.

Sorry, inschrijven is niet meer mogelijk.